030303 063EB7 0A1D47 460203 858F98 8C4F0C FBFBFB FEBB46

Share this photo on Twitter Share this photo on Facebook

Urban Art

Canon EOS 350D 1/125 second F/10.0 ISO 100 18 mm

Canon EOS 350D
1/125 second
F/10.0
ISO 100
18 mm

leiria
ateneu